söndag 29 augusti 2010

En levande landsbygd - för hela Sveriges skull

I dag är det tre veckor kvar till valdagen och det har blivit dags att berätta mer ingående om vad landsbygden innebär för mig. "En levande landsbygd" är ju som bekant en av de två profilfrågor som jag har valt ut och som jag känner extra mycket för.

Landsbygdsfrågorna verkar för det mesta ha glömts bort i den allmänna debatten, även om Centerpartiet då och då lyckas ge sken av att uppmärksamma den.

Jag som folkpartist vill ändra på det, eftersom att jag anser att landsbygden är viktig för hela Sverige och människors valfrihet att leva sitt liv på det sätt de själv vill. En levande landsbygd krävs för att hela Sverige verkligen ska kunna leva.

Fysiska kommunikationer
Att vi kan ha ett fungerande vägnät är centralt för att vi som bor på landsbygden ska kunna förflytta oss, och vi måste kunna göra det utan att bli ruinerade på kuppen. En kraftigt höjd bensinskatt utan en rimlig kompensation till dem som inte klarar sig utan bilen som transportmedel är därför helt orimligt.

Frågan om bensinskatt är i ärlighetens namn inte lätt i och med att vi måste ställa om inriktningen för miljöns skull - men det bör i första hand göras med morötter och inte med piska. Stimulans av lokala satsningar på exempelvis biogas är en viktig del, både för drivmedelsanvändning och för företagandet på landsbygden. Vindkraften har också en viktig funktion att fylla.

Inom rimlighetens gräns vill jag också bevara busstrafik på landsbygden, och om möjligt bygga ut densamma. Jag vill också se fler tågstopp där det så är möjligt, exempelvis i Strålsnäs i Boxholms kommun, samt i Fågelsta och Godegård i Motala kommun.

I Mjölby är pendeltåget oerhört viktigt för kommunen, inte minst hoppas jag innerligt på att Skänninge kan få ett välförtjänt och välbehövligt lyft när pendeltåget stannar där från och med 2012. Men lyftet kommer inte gratis, det krävs engagemang och drivkraft från invånare, företag och kommun.

Nästan lika viktiga är anslutningar med buss till exempelvis Väderstad, Sya, Ödeshög, Vadstena och så vidare. Det gäller att inte tänka för snävt. Jag själv skulle önska en linje mellan Västra Harg och Mjölby som inte tar "omvägen" via Sya, men tyvärr är det väl rent krasst så att underlaget är för litet. Än så länge - förhoppningen är att framtiden kan visa på någonting annat.

Digitala kommunikationer
Att verka för en utbyggnad av bredband i glesbygd är en självklarhet för mig. Det finns många vinster att göra med en sådan satsning. Företagare och näringsliv på landsbygden kan dra direkt nytta av det, invånarna får bättre möjligheter och en bygd med kvalificerat bredband lockar till inflyttning. Dessutom förbättrar det ungdomars situation och på sikt stärks även demokratin när de digitala avstånden mellan människor minskar. Vi närmar oss allt mer val och omröstningar som kan göras via Internet.

I dag är det bevisligen så i Mjölby kommun att vi går miste om inflyttare på grund av frånvaro av bra internetuppkopplingar på landsbygden. Det måste vi motverka, och ta vara på de positiva krafter som finns runt om i kommunen. Det är från gräsrötterna som byalag och föreningar som initiativen måste komma - och kommunen ska stötta så gott den kan. Betydelsen av ett utbyggt bredbansnät på landsbygden kan inte nog understrykas.

Bra digitala kommunikationer kan också ha en positiv effekt för miljön. Jag själv arbetar till exempel en del på distans, vilket minskar mina resor och därmed min påverkan på miljön. Potentialen till verksamheter på landsbygden och till att nå ut med information om densamma ökar påtagligt med en bra digital kontakt med omvärlden.

Dessutom är det en trygghetsfråga. I takt med att telefonnätet kommer att läggas ner dyker nya problem upp med telefonförbindelser och internetuppkopplingar, men även med andra saker som trygghetslarm och villalarm. Mobiltelefonin kommer med stor sannolikhet aldrig att vara tillräckligt utbyggd eller pålitlig för att räcka till på landsbygden. Även problem med dålig TV-mottagning kan arbetas bort med ett utbyggt bredbandsnät.

Skolor och barnomsorg på landsbygden
Varje liten ort och bygd som i dag har en skola vet hur viktig den är. Inte minst gäller det framtiden, för om en landsbygdsskola läggs ner får det förödande konsekvenser. Jag vill så långt det praktiskt är möjligt arbeta för bevarande av de landsbygdsskolor vi har i dag och om möjligt också verka för utbyggnad av både skolor och barnomsorg.

Det kan till exempel ske i form av kooperativ eller friskolor, det är ingen nödvändighet att driften av verksamheten ska vara kommunal. Vi måste ta vara på alla initiativ som finns för att klara av den svåra utmaning som landsbygdsfrågorna innebär. Samtidigt måste barnens intressen tas tillvara, för om grupperna blir alltför små riskerar den pedagogiska biten av utbildningen att bli lidande. Det är svåra gränsdragningar som måste göras, men svårigheter är till för att övervinnas.

Stimulera företagande
Företagen är en viktig del av landsbygdens framtida överlevnad. Det gäller naturligtvis de tappra lantbrukare som kämpar på och hittar lösningar på nästan all världens problem, men det gäller också småföretagare som i hemmet startar upp sin verksamhet. Förhoppningsvis kan också ett utbyggt bredband på landsbygden få en positiv effekt på företagandet.

Samtidigt vill jag att regler för exempelvis hästföretagare måste göras mycket tydligare, i dag är det en rejäl snårskog att ta sig igenom. Det är inte lätt att dra gränser, men en översyn bör göras för att ta tillvara på hästnäringens potential som faktiskt är väldigt stor. Det gäller inte minst i Mjölby, där vi nu bland annat satsar på mycket bra förutsättningar kring ridskolan.

Jag vill också att både ridning och golf ska räknas som friskvård och därmed bli avdragsgillt för företag som månar om sina anställda. Det har en positiv effekt för utövarna, men också för landsbygden med dess möjligheter.

Vindkraft och skogsbruk är två andra faktorer som är viktiga för företagandet på landsbygden. Jag vill till exempel göra det lättare och mer förmånligt att driva vindkraftverk i kooperativ form. Det gör att bygdens invånare själva får ta del av de vinster och fördelar som vindkraften kan föra med sig och ger samtidigt en ökad acceptans för ingreppen i närmiljön.

...och mycket, mycket mer
Det finns så klart mängder av fler saker att ta upp kring landsbygden, men det här är det som jag tycker är de viktigaste sakerna att ta upp inför det kommande valet.

Jag hoppas verkligen att jag kan göra skillnad för landsbygden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar