söndag 10 mars 2013

Reservation mot detaljbudget för Utbildningsförvaltningen

I måndags fick jag tjänstgöra på Utbildningsnämndens sammanträde, eftersom vår ordinarie ledamot Gun-Inger dessvärre var förhindrad att delta. Det är mycket att ta itu med, kan jag lugnt konstatera. Problemen med Östergården utreds fortfarande, precis som hanteringen däromkring. Dessutom undersöks flera förskolebyggnader på olika sätt, ekonomin ser allt tuffare ut, ansökningarna till gymnasiet minskar en aning, och så vidare, och så vidare...

Även om allting så klart inte är nattsvart (tvärtom finns det mycket bra som görs!) är det ändå de tuffa bitarna som tar mest kraft just nu. En av dem är de tillgängliga resurserna, kort och gott pengarna, som vi i Alliansen fortsätter att bråka om.

Många av verksamheterna går inte ihop som det är nu, trots det ska det i praktiken sparas. Det går inte längre, det har gjorts för mycket i för många år nu. Det borde sägas "stopp". Därför reserverade vi oss i Alliansen än en gång, och den numera offentliga handlingen i form av en skriftlig reservation återfinns i sin helhet nedan. Innehållet irriterar bevisligen den styrande rödgröna koalitionen, men det är kanske inte så konstigt. Sanningen kan svida rätt bra ibland.

Fortsättning följer...

Reservation i ärende 3: Budget 2013 

Alliansen i Mjölby har under en längre tid argumenterat för att Utbildningsnämnden i Mjölby kommun behöver mer resurser för att på ett acceptabelt sätt uppnå de mål som verksamheterna förutsätts nå.

Denna ståndpunkt har på olika sätt framförts gång på gång i kommunstyrelsen, i kommunfullmäktige, i nämnden och i andra sammanhang. Tyvärr fås inget gehör för denna ståndpunkt, tvärtom väljer kommunens styrande rödgröna minoritet att år efter år spara in på området. Detta görs trots att Mjölby kommun i en nationell jämförelse ligger långt under genomsnittet när det gäller att ge resurser till Utbildningsnämndens område.

Den budgetram och de sparåtgärder som det tidigare har fattats beslut om förvärrar en redan ansträngd situation ytterligare. Förutsättningarna för att resultaten i skolan ska bli bättre försämras därmed avsevärt, samtidigt som stödet till elever med särskilt stöd riskerar att minska ytterligare.

Därtill är det rimligt att anta att problemet med den redan höga ungdomsarbetslösheten i Mjölby kommun kommer att förvärras ytterligare med anledning av de fortsatta nedskärningarna inom Utbildningsförvaltningens verksamhet.

Alliansens nämndledamöter har tidigare reserverat sig mot de besparingar som nämnden har beslutat om för år 2013.

Vi kan mot bakgrund av allt detta omöjligt ta ansvar för det beslut om budget 2013 som nämndens rödgröna majoritet har fattat. Alliansens tjänstgörande ledamöter vid det aktuella sammanträdet reserverar sig härmed mot beslutet.


Tobias Josefsson, Folkpartiet Liberalerna
Birgitta Engholm, Nya Moderaterna
Lennart Karlsson, Nya Moderaterna
Tony Lingeby, Centerpartiet