onsdag 24 augusti 2011

Intensiv dag i kommunpolitiken

Under gårdagen var det politik som gällde för nästan hela slanten. Först sammanträde med Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden under dagen och sedan fullmäktige på kvällen. Där emellan hann jag och min fru med en omgång föräldrautbildning på BVC i Mjölby, fullspäckad dag

I nämnden var det som vanligt god stämning och bra diskussioner, trots att jag denna gång ensam representerade Alliansen. Två kollegor har avsagt sig uppdraget, en var sjuk och den återstående hade förhinder. En eloge i sammanhanget till majoriteten i nämnden, som gärna diskuterar och tar emot även min åsikter på ett öppet sätt. Jag tror inte det är så på alla håll...

Budget, mål/vision och sparåtgärder diskuterades, men jag kan inte sluta förundras över hur vår regering tror att gymnasiereformen GY11 ska kunna _spara_ oss pengar redan från start. Vår ersättning minskas med ett par miljoner per år, när den i stället borde _ökas_ under de år som vi måste ha dubbla system. Det vore oerhört intressant att få se de underlag som säger att två samtidiga parallella system blir billigare. Det känns som ett tankefel, för besparingen borde gälla på sikt och inte från starten.

Nåväl, i fullmäktige klubbades en försenad, men gedigen, översiktsplan för kommunen igenom. Därtill blev det en stundtals rolig debatt kring investeringsbudgeten 2012-2014, där jag själv också deltog. Inlägget gick i korta drag ut på fyra saker:

1. Att förtydliga att debatten inte gällde för/emot idrottshallen i Skänninge. Båda blocken vill bygga en sådan, tidpunkten och kostnaden för den är skillnaden. Detf inns viss antydan till konspirationsteoretiker på sina håll, det letas gärna dolda motiv och agendor där det inte finns några.

2. Skillnaden mellan blockens förslag är minimal. Det kan ge en trist debatt, men är samtidigt bra för kommunens stabilitet på sikt. Bra.

3. Reinvesteringar, det vill säga extra pengar till byggnader, 15 miljoner i Alliansens förslag mot 0 kronor hos de rödgröna. Det är dumsnålt att inte satsa, med tanke på de stora problem som finns. Ingen förklaring kom från den styrande minoriteten, som hänvisade till underhållet i driftsbudgeten. Det är att göra det enkelt för sig, vi får se vad som framkommer där.

4. Se framåt! En inte oväsentlig del av tiden lades på att tjafsa om vems fel det är att byggnadsunderhållet varit för dåligt under många år. Jag struntar i det och ser framåt, hur agerar vi nu? Satsar eller dumsnålar, med senare kostnader som följd?

Votering följde på debatten, med resultatet 22-22 och S-ordförandes utslagsröst som avgörande.

Det var allt för denna gång!