torsdag 23 maj 2013

Inför flexibla röda dagar

I slutet av maj är det deadline för motioner till Folkpartiets nya partiprogram. Jag har läst igenom hela förslaget och det känns välarbetat, men det kan givetvis alltid bli bättre.

Rent konkret har jag (hittills) författat en motion om att införa flexibla röda dagar. Glädjande nog har jag fått flera medundertecknare utan nämnvärd "reklam", men jag tänkte passa på att skriva ett blogginlägg om saken också.

På https://mitt.folkpartiet.se/Portal/Bills/Default.aspx?BillID=804 (för den som är inloggad på "Mitt Folkpartiet") går den att läsa (plus nedan). Den är inte inlämnad än, vilket innebär att fler kan skriva under motionen.

Inför flexibla röda dagar

Förslag till landsmötesbeslut:
1. att i avsnitt 3.1.4 "Arbetsmarknaden" lägga till en punkt om införande av flexibla röda dagar för arbetstagare.
2. att denna punkt innehåller texten "Systemet med röda dagar ska ersättas med ett modernare och flexiblare system som tillvaratar individens behov utifrån religion, kultur, sedvanor och intressen."

I det sekulariserade samhälle som Sverige är i dag har systemet med röda dagar på exempelvis kyrkliga högtider blivit föråldrat. Religion, kultur, sedvanor och intressen skiljer sig åt mellan olika individer och kan inte passas in enligt ett visst mönster. Vissa vill tåga på första maj, andra vill högtidlighålla Europadagen.

Utifrån ett liberalt synsätt bör Folkpartiet därför arbeta för att de klassiska röda dagarna i almanackan ersätts av ett mer flexibelt och individanpassat system.

Utgångspunkten kan vara att arbetstagaren har ett antal röda dagar i en pott, där antalet utgår från ett historiskt genomsnitt per kalenderår. Väljer hen att vara passiv hamnar de röda dagarna enligt ett förbestämt mönster på ett liknande sätt som i dag, men dagarna ska vara flyttbara utifrån individens preferenser.

Extra hänsyn kring framförhållning och planering måste tas på arbetsplatser där särskild samordning krävs, exempelvis inom skolväsendet.

Även i övrigt måste regler kring framförhållning och villkor kring beordrat arbete på en aktivt vald dag tas fram.