söndag 30 juni 2013

Sluta tjata om jobbskatteavdrag!

Dagens reflektion efter att Kristdemokraterna fått medialt utrymme återfinns i rubriken: sluta tjata om jobbskatteavdrag.

Den som söker relaterad läsning finner det bland annat här, här och här.

Låt mig först vara tydlig med en viktig sak. Jag tycker att Alliansregeringen gjorde helt rätt i satsningen på jobbskatteavdragen i början av sin tid vid makten. Marginaleffekterna var stora och många "vanliga löntagare" (vad det nu är) fick en avsevärt större buffert om de skötte sina kort rätt. Det var en utmärkt början.

Steg två och tre kan antagligen också räknas som försvarbara, men när vi nu nått fyra och det ivrigt pratas om ett femte från vissa håll är det hög tid att säga stopp. Jag har förvisso ingenting emot sänkta skatter, men utifrån dagens verklighet kommer det långt, långt ner på prioritetslistan.

För att nämna några saker som definitivt borde ligga närmast till hands är en höjning av barnbidraget (som inte höjts på många år), fortsatt sänkning av skatten för pensionärer (som Hägglund i varje fall var inne på) och riktade insatser för att förbättra förskolor och skolor.

När jag nu hör både moderater och kristdemokrater trycka på hur viktigt det skulle vara med ett femte jobbskatteavdrag har jag tröttnat för länge sedan.

Funderingen blir också: om nu jag som allianspartner och aktiv politiker har tröttnat på tjatet, hur genomlessa ska då inte väljarna vara?

Det förvånar mig att Socialdemokraterna med Stefan Löfven i spetsen inte bråkar mer om det. Jag tror att de skulle tjäna på det, men de viker sig och prioriterar annat. Rätt eller fel?

Nåväl, nog pratat om det för den här gången. Dagens positiva tankar från Göran Hägglund (KD) utifrån det jag läst är i varje fall satsningar på mindre barngrupper i förskolan och ett steg i rätt riktning i frågan om Nato.

torsdag 27 juni 2013

Teknikkompetens före teknikneutralitet

Jahapp, då var det dags igen för en diskussion kring tekniska frågor som inte beslutas av tekniskt kompetenta människor. Jag tänker naturligtvis på förvaltningsrätten i Luleå, som gör tolkningen att innehav av en dator innebär att TV-licens ska betalas.

SvD skriver bland annat här och här:
Många ser på tv via internet. ”Även en dator måste därför enligt domstolen anses vara en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program. Den är därför avgiftspliktig”, enligt domstolen.

"Vad som är en tv-mottagare är avsett att vara teknikneutralt och ska följa utvecklingen", säger lagman Victoria Bäckström vid Luleå förvaltningsrätt. 

Radiotjänst själv "förklarar" sig här.

Kärnfråga: Bara för att SVT/SR/UR väljer att fritt distribuera sitt innehåll på nätet förändrar det inte datorns syfte. Datorn är inte "avsedd" att ta emot sändningarna, men kan nu göra det som en bifunktion.

Juridiken må vara en sak, men tekniken är en helt annan. Ordet "teknikneutralitet" verkar ha blivit populärt hos de personer som inte förstår vad det innebär...

Lösning på problemet som över huvud taget inte borde uppstå: I stället för att fritt distribuera allt innehåll, ge inloggningsuppgifter till de som betalar TV-licensen och gör innehållet otillgängligt för övriga. Varsågod, enkel och logisk lösning som påverkar innehållet i stället för tekniken.

Apropå tekniska obegripligheter ska det nu krävas tillstånd från Lotteriinspektionen (IDG skriver här) för olika sorters LAN-spel. Det är så jag bokstavligen slår mig för pannan och undrar vad tusan det är frågan om.

Avskaffa eller skriv om den bakomliggande lagen omgående. Fånigheter som detta och exempelvis kravet på danstillstånd (läs hos SR) ska bort snarast.

En annan lite relaterad fråga som också kan uppröra mig, även om den inte är i närheten av det ovan, är frågan om nedläggning av FM-nätet (läs hos SvD). Valet av tekniklösning och den påtvingade övergången utan nämnvärd förbättring är två direkt tvivelaktiga beslut.

Tänk om människor med kompetens fattade beslut. Så bra det vore. En upplyst despot kanske inte är att föredra ur särskilt många aspekter, men upplysta demokratiska beslutsfattare vore onekligen värdefullt inom teknikens område.

Nu tillbaka till välbehövlig semester igen. Suck.