torsdag 27 juni 2013

Teknikkompetens före teknikneutralitet

Jahapp, då var det dags igen för en diskussion kring tekniska frågor som inte beslutas av tekniskt kompetenta människor. Jag tänker naturligtvis på förvaltningsrätten i Luleå, som gör tolkningen att innehav av en dator innebär att TV-licens ska betalas.

SvD skriver bland annat här och här:
Många ser på tv via internet. ”Även en dator måste därför enligt domstolen anses vara en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program. Den är därför avgiftspliktig”, enligt domstolen.

"Vad som är en tv-mottagare är avsett att vara teknikneutralt och ska följa utvecklingen", säger lagman Victoria Bäckström vid Luleå förvaltningsrätt. 

Radiotjänst själv "förklarar" sig här.

Kärnfråga: Bara för att SVT/SR/UR väljer att fritt distribuera sitt innehåll på nätet förändrar det inte datorns syfte. Datorn är inte "avsedd" att ta emot sändningarna, men kan nu göra det som en bifunktion.

Juridiken må vara en sak, men tekniken är en helt annan. Ordet "teknikneutralitet" verkar ha blivit populärt hos de personer som inte förstår vad det innebär...

Lösning på problemet som över huvud taget inte borde uppstå: I stället för att fritt distribuera allt innehåll, ge inloggningsuppgifter till de som betalar TV-licensen och gör innehållet otillgängligt för övriga. Varsågod, enkel och logisk lösning som påverkar innehållet i stället för tekniken.

Apropå tekniska obegripligheter ska det nu krävas tillstånd från Lotteriinspektionen (IDG skriver här) för olika sorters LAN-spel. Det är så jag bokstavligen slår mig för pannan och undrar vad tusan det är frågan om.

Avskaffa eller skriv om den bakomliggande lagen omgående. Fånigheter som detta och exempelvis kravet på danstillstånd (läs hos SR) ska bort snarast.

En annan lite relaterad fråga som också kan uppröra mig, även om den inte är i närheten av det ovan, är frågan om nedläggning av FM-nätet (läs hos SvD). Valet av tekniklösning och den påtvingade övergången utan nämnvärd förbättring är två direkt tvivelaktiga beslut.

Tänk om människor med kompetens fattade beslut. Så bra det vore. En upplyst despot kanske inte är att föredra ur särskilt många aspekter, men upplysta demokratiska beslutsfattare vore onekligen värdefullt inom teknikens område.

Nu tillbaka till välbehövlig semester igen. Suck.

2 kommentarer:

 1. "Apropå tekniska obegripligheter ska det nu krävas tillstånd från Lotteriinspektionen (IDG skriver här) för olika sorters LAN-spel. Det är så jag bokstavligen slår mig för pannan och undrar vad tusan det är frågan om."

  Jag utgår ifrån att detta är din personliga åsikt, eller har Folkpartiet bytt ben?
  Jag hänvisar till:

  "Tillståndsgivning, tillsyn och kontroll av automatspel
  Regeringens förslag innebär att Lotteriinspektionen övertar det samlade ansvaret som tillståndgivande myndighet. Detta möjliggör en enhetlig tillståndsgivning och kontroll av spelautomater i hela landet. I samband med detta har Lotteriinspektionen fått i uppdrag att kartlägga antalet och omfattningen av utgivna tillstånd. Folkpartiet har inget att erinra mot detta."
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-prop-200203_GQ02Kr2/?text=true

  "Folkpartiet vill också införa en spelskatt som tydligt finansierar spelets negativa effekter som vård av dem som drabbas av spelmissbruk samt finansierar kontrollmyndighetens administration och övervakning av spelmarknaden."
  http://www.folkpartiet.se/var-politik/var-politik-a-o/spelmonopolet/

  På vilket sätt skiljer sig en spelskatt från den tillståndsavgift som nu tas ut och varför stoppades inte förslaget?

  MVH
  Å.Willman

  SvaraRadera
 2. Hej, tack för dina tankar!

  Som alltid är det mina egna tankar som skildras i min blogg. Jag kan av praktiska skäl som fritidspolitiker på lokalplanet inte vara insatt i allt partiet gör, utan levererar mina åsikter. Det är en hel del jag inte är överens om med inom det digitala området och jag är ingen stark förespråkare för ett svenskt införande av euron, men liberalismen och de viktigaste delarna av partiprogrammet tilltalar mig starkt.

  Den aktuella länken känns för övrigt inte särskilt relevant, med tanke på att det handlar om "spel och lotteri". Utövande av datorspel (rollspel, strategispel, actionspel, krigsspel etc) och uthyrning av datorer för ändamålet är enligt mig någonting helt annat. Datorer är (åtminstone i detta fallet) inte "spelautomater".

  Välkommen åter!

  SvaraRadera