tisdag 31 mars 2009

Skatteavdrag, del 2

Här finns förslaget från regeringen, dock inte helt lätt att reda ut saker i byråkratisvenskan och alla paragrafer. Ett utdrag återfinns nedan.
_____________________________________

Vad så gäller vilken typ av markarbeten som omfattas av förslaget anser regeringen även här att utgångspunkten bör vara att omfattningen i möjligaste mån bör vara densamma som vid tillämpningen av tidigare lagstiftning. Markarbete som typiskt sett ingår är därmed i första hand markarbeten för reparation och underhåll av el-, vatten- och avloppsled-ningar i direkt anslutning till byggnaden. Dränering kan därmed anses ingå liksom ledningar för elektricitet eller elektronisk kommunikation samt anläggningar för värmeförsörjning.

[...]

Som regeringen återkommer till nedan är det endast arbetskostnaden för markarbetet som omfattas av skattereduktionen. Kostnader för maskiner, exempelvis vid grävnings- och borrningsarbete, omfattas därmed inte.
_____________________________________

Grävningskostnaden blir alltså avdragsgill, åtminstone för befintliga bostäder, antagligen tveksamt för oss som nybyggare... men vad det innebär i praktiken är ändå som vanligt luddigt. Vi får hoppas på mer konkreta besked och diskussion framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar