lördag 16 augusti 2014

Valfilm: För din personliga integritetDirektlänk till filmen: http://youtu.be/araDNDSi7mY

En människa som ständigt är övervakad är begränsad. En människa som är begränsad är inte fri. En människa som inte är fri kan aldrig nå sin fulla potential.

Utifrån mina liberala grundvärderingar vill jag arbeta för att försvara medborgarnas grundläggande rättigheter. Massövervakning och misstänkliggörande av oskyldiga medborgare utan konkreta brottsmisstankar ska motverkas, samtidigt som öppenheten ska främjas.

FRA-lagen, IPRED och Datalagringsdirektivet är direkta hot mot den personliga integriteten. Brevhemligheten är en grundläggande rättighet, oavsett om brevet är fysiskt eller virtuellt.

Öppen data och öppen källkod är däremot naturliga delar av både nuet och framtiden. Det är bara genom att lära av varandra och hjälpas åt vi kommer att kunna nå vår fulla potential.

Juridiken ska anpassa sig efter människorna, inte tvärtom. Det är dags att vakna och se Internet för vad det är - ett nytt sätt att leva och utvecklas, tillsammans.

Om du håller med mig tycker jag att du ska rösta på mig i valet den 14 september.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar