onsdag 13 augusti 2014

Debattartikel om mer flexibilitet för 15-timmarsbarnen

Hemkommen efter en kväll i Gottlösa med ibladning av hushållsutskick, över 7 000 foldrar är klara av de totalt ca 12 500. Det är härligt att se allt engagemang från såväl gammal som ung! Valfilmerna kommer i tät takt också, varannan dag är det premiär för en ny just nu - håll koll på bland annat http://www.folkpartiet.se/mjolby-valfilmer.

Höstens första Östgötatidningen (digital version, se sidan 14) levererades i dag per post och innehöll en debattartikel av undertecknad angående 15-timmarsbarnen i förskolan. Texten återfinns även nedan.

Dagens debattartikel i Östgötatidningen.

Tre eller fem timmar? Du bestämmer!

Jag vill som politiker bidra till att varje individ ska kunna uppnå sin fulla potential. Med det som utgångspunkt är mitt viktigaste uppdrag att så långt som möjligt undanröja hinder som står i vägen för människors utveckling och de saker som ger mening i livet.

Vad som ger mening i livet varierar med tiden och förutsättningarna, dessutom är varje individs sökande efter mening unik. En sak som ändå många av oss värdesätter högt är att få umgås med våra barn under de tidiga levnadsåren. Det är också viktigt att vi får göra det på det sätt som vi själva önskar och har möjlighet till. Vissa kan och vill tillbringa mycket tid med sina barn, medan andra av olika skäl har det knepigare.

Förskolan spelar i sammanhanget en viktig roll för barnens mentala och sociala utveckling. Därför är det viktigt att även förskolan är anpassningsbar. Men, i Mjölby kommun är så inte fallet för de barn som enbart har rätt till 15 timmars barnomsorg i veckan. För dessa barn och deras föräldrar finns i praktiken bara ett val. Det som gäller är tre timmar om dagen, fem dagar i veckan.

Denna begränsning av både barns och föräldrars möjligheter är inte acceptabel. Därför vill jag och Folkpartiet som ett första steg till ökad flexibilitet införa möjligheten att i stället välja barnomsorg fem timmar om dagen, tre dagar i veckan. Det ger exempelvis barnen möjlighet att även delta i måltider.

Förbättringen innebär en ökad kostnad för kommunen, men det är en prioritering som vi väljer att göra. Vi gör det eftersom vi vill mer. För barnens skull. För föräldrarnas skull. För familjens skull.

Tobias Josefsson (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar