tisdag 22 oktober 2013

Synnerligen sällsamt sammanträde saknade sans, syrligheter svaldes surt

Några reflektioner efter kvällens underhållande och engagerande kommunfullmäktigesammanträde.

1. En motion kan tydligen anses "bifallen och besvarad". Jag trodde i min enfald att en motion kunde bli bifallen, besvarad eller avslagen (med "exklusivt eller" för den nördige), men i kväll blev beslutet alltså två av tre alternativ samtidigt.

2. Kommunstyrelsen måste lära sig att inte låta sina svar på motioner från kommunfullmäktige svälla, utan fokusera på det som motionen handlar om.

3. Ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden, Göran Westerberg (S), uppträder underligt i frågan om återtagandet av Lundbybadet i kommunal regi. I kväll fick vi bland annat insikt om att:

- 1500 arbetade timmar inom förvaltningen inte ska räknas som en kostnad. Vad sänder det för signaler till de anställda om deras arbetsinsats, alternativt övertalighet på förvaltningen i fråga?
- Övertagandet har kostat mellan 1 och 2 miljoner kronor (lågt räknat, går att diskuteras vidare...) men inte påverkar kommunens ekonomi negativt. Hur går det ihop?
- Din politiska motståndares (subjektiva) dumheter för fem år sedan kan användas som motiv för att genomföra motsvarande dumheter i dag. Är det ett logiskt sätt att resonera?

Redovisningen av kostnaderna var dessutom utformad på ett mindre lyckat sätt som förvirrade de flesta. Investeringskostnader blandades friskt med driftskostnader i tre olika kategorier som till stora delar överlappade varandra, därtill med konstigt formulerade rubriker. Här ska antagligen inte enbart Westerberg lastas, men det var ändå hans underskrift som prydde dokumentet.

Jag förstod efter mycket grubblande hur redovisningen var uppbyggd och då verkade dokumentet någorlunda logiskt. Det borde dock inte behövas en magisterexamen i nationalekonomi för att förstå ett dokument av det här slaget.

Därtill hörde jag på radion häromdagen att Westerberg anser att den pågående domstolsförhandlingen kring stämningen mot Strömstads kommun gällande drift av gym och spa inte påverkar Mjölby kommun, inte ens vid en fällande dom. Först vid en fällande dom direkt mot Mjölby kommun skulle det påverka vår kommun. Den inställningen är insiktslös. Givetvis påverkar domen i Strömstads fall även Mjölby, oavsett resultat.

4. Hemsjukvårdsreformen riskerar att bli en mycket dyr historia för en redan hårt prövad verksamhet. Jag tror att verksamheten kan dra en hel del nytta av förändringen, men just ekonomin är ett stort frågetecken. Jag är inte avundsjuk på Omsorgs- och socialnämndens ordförande Anna Johansson (S), tillika min bänkgranne i KF, som får ta hand om frågan.

5.  Ekonomin är riktigt dålig i kommunen. Det är ingen nyhet, men det ska bli intressant att se hur stor skattehöjning som den styrande rödgröna minoriteten tänker föreslå - det lär bli en avsevärd höjning - och kanske framför allt om de över huvud taget vågar föreslå några relevanta förändringar inom kommunens organisation och verksamheter. Det behöver göras massor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar