söndag 29 september 2013

Därför kandiderar jag till Riksdagen i valet 2014

Häromdagen gick nomineringstiden ut för FP Östergötlands riksdagslista i valet 2014. Det finns så vitt jag kan bedöma många starka namn i länet (jag har själv nominerat flera från både öst och väst) och jag har gott hopp om att både topp och bredd kommer att bli alldeles utmärkt.

I samband med processen har jag själv blivit nominerad, vilket jag tackar för och med glädje tar mig an. Jag började engagera mig i politiken på allvar strax före förra valrörelsen och fanns med på riksdagslistan inför valet 2010, då på en för en nykomling hedrande nionde plats. Den här gången siktar jag högre och hoppas att till att börja med få förtroendet att vara västra länsdelens främsta riksdagskandidat, på sikt också hela länets främsta.

I och med att en levande landsbygd är en av mina två profilfrågor (medborgarrätt med integritet i fokus är den andra) är det för mig viktigt att hitta en balans mellan stad och landsbygd på många olika plan - så även på riksdagslistan. Det ska inte vara självklart att stora föreningar automatiskt får de översta namnen, vilket kanske har varit fallet i historien. Jag lever i övertygelsen att vår gemensamma liberala grund utgör en bra bas för att hitta en utmärkt lista utifrån de olika individernas kompetens, olikheter och förmåga att samarbeta.

I dag har jag skickat in min bekräftelse som kandidat, med följande motivering på 288 tecken av 300 möjliga.


Jag vill med ditt stöd vara en stark socialliberal röst. Min viktigaste uppgift som politiker är att undanröja hinder för att alla ska kunna finna mening i livet och nå sin fulla potential. Konkret fokuserar jag på en levande landsbygd och livskvalitet, samt medborgarrätt och integritet.

Därför kandiderar jag till Riksdagen i valet 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar